Rumänisch vorstellen und kennenlernen

Sich vorstellen - A se prezenta

Gebrauch im Alltag:  Namen – Nume

Wie heißt du?

Cum te cheamă?
Cum te numeşti?

Mein Name ist ...
Numele meu este ...
Ich heiße ...
Eu mă numesc ...
(Pe mine) mă cheamă ...
Ich bin ...
Eu sunt.....
Wie heißt er?

Cum îl cheamă (pe el)?
Cum se numeşte el?
Er heißt ...
Pe el îl cheamă ...
Numele lui este ...
Wie heißt sie?

Cum o cheamă (pe ea)?
Cum se numeşte ea?
Sie heißt ...
Pe ea o cheamă ...
Numele ei este ...
Wie heißt ihr?

Cum vă cheamă (pe voi)?
Cum vă numiţi voi?
Wir heißen ...
Pe noi ne cheamă ...
Numele nostru este ...
Wie heißen sie?

Cum se numesc ei / ele?
Sie heißen ...
Ei / ele se numesc …
Sich kennen lernen - A face cunoştinţă

Dialog: Maria (M) şi Paul (P) în faţa librăriei. / Maria (M) und Paul (P) vor der Buchhandlung.

M: Bună ziua.
M: Guten Tag!
P: Bună ziua.
P: Guten Tag!
M: Cum te cheamă?
M: Wie heißt Du?
P: Paul. Pe tine?
P: Paul. Und Du?
M: Maria.
Mă bucur să te cunosc.
M: Maria.
Ich freue mich, Dich kennenzulernen.
P: Ce faci aici?
P: Was machst Du hier?
M: Vreau să cumpăr o carte.
M: Ich möchte ein Buch kaufen.
P: Ce fel de carte?
P: Was für ein Buch?
M: O carte de învăţat limba română.
M: Ein Buch, um die rumänische Sprache zu lernen.
P: Şi eu caut tot o carte de învăţat limba română.
P: Ich suche auch ein Buch, um die rumänische Sprache zu lernen.