1 Personalpronomen im Dativ

Unbetonte Formen / Forme neaccentuate

Eu nu am caiet.  –> Maia îmi dă un caiet.

Ich habe kein Heft. Maia gibt mir ein Heft.

Eu nu am carte.  -> Mihai îmi dă o carte.

Ich habe kein Buch. Mihai gibt mir ein Buch.

Cineva nu știe unde e cantina. Jemand weißt nicht, wo die Kantine ist.–>

  -> Sofia  îmi arată drumul. (mir) Sofia zeigt mir den Weg.

  • Sofia îți arată drumul. (dir)
  • Sofia îi arată drumul. (ihm/ ihr)
  • Sofia ne arată drumul. (uns)
  • Sofia vă  arată drumul. (euch)
  • Sofia le arată drumul. (ihnen)

Die unbetonten Formen des Personalpronmes im Dativ können in Sätzen allein vorkommen.

Negation bei unbetonten Formen

nu + Personalpronomen im Dativ + verb

Mia numi cumpără suc. Mia kauft mir keinen Saft.

Paul nu-ți dă caietul.  Paul gibt dir kein Heft.

Maria nu-i citește textul. Maria liest ihm/ihr den Text nicht.

Petru nu ne arată drumul. Peter zeigt uns den Weg nicht.

Mara nu vă ajută. Mara hilft euch nicht.

Pavel și Ion nu le cumpără nimic. Pavel și Ion kauft ihnen nichts.

(eu) nu îmi = nu-mi

(tu) nu îți = nu-ți

(el / ea) nu îi = nu-i

(noi) nu ne

(voi) nu vă

(ei / ele) nu le